Zpět ...

Volně ložený cement

Dodáváme na druhý den od objednání naší dopravou 27t - 29t v cisternách vybavených moderními koncovkami "hasič B". Přechodku ze staršího "jablka" jsme schopni z

cementy 32,5

vhodné pro třídy běžných betonů B7,5 - B30

cementy 42,5

pro výrobu betonů vyšších pevnostních tříd C16/20 - C50/60

cementy 52,5

pro výrobu betonů nejvyšších pevnostních tříd, předpínané betony, betony s požadavkem na velmi vysoké počáteční pevnosti.
LAFARGE CEM II/B-V 32,5R vlc

LAFARGE CEM II/B-V 32,5R vlc

 Podrtlandský popílkový cement  Vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%),  křemíkového popílku ( 21-35%) s doplňujícími složkami a přísadami (0-5%)   Vlastnosti: - stabilní kvalitati
LAFARGE CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA vlc

LAFARGE CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA vlc

Pro vysokopecní cement CEM III/A 42,5 N je charakteristický nízký vývin hydratačního tepla (LH),  vysoká odolnost vůči síranům (HSR), a také nízký obsah alkálií (NA).  Vysokopecní cement je vyráb
LAFARGE CEM II/A-S 42,5R vlc

LAFARGE CEM II/A-S 42,5R vlc

 Složení cementu:         · portlandský cementový slínek v množství 80 až 94%         · vysokopecní struska v množství 6 až 20 %         · sádrovec jako regulátor počátku tuhnutí vb množství
LAFARGE CEM II/B-V 42,5 N vlc

LAFARGE CEM II/B-V 42,5 N vlc

 Portlandský popílkový cement - vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%),  křemíkového popílku ( 21-35%) s doplňujícími složkami a přísadami (0-5%) Vlastnosti: - stabilní kva
LAFARGE CEM I 42,5 - R vlc

LAFARGE CEM I 42,5 - R vlc

  Vyrábí se jemným semletím portlandského slinku (95-100%) s malým množstvím sádrovce jako regulátoru tuhnutí.   Vlastnosti: - vysoký nárůst hydratačního tepla - vysoká pevnost - vysok
WARTA CEM I 52,5R

WARTA CEM I 52,5R

Vyrábí se jemným semletím portlandského slinku s malým množstvím sádrovce jako regulátoru tuhnutí.      Vlastnosti: - vysoký nárůst hydratačního tepla - vysoká pevnost už i po 2 dnech, -
ODRA CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA VLC

ODRA CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA VLC

Pro vysokopecní cement CEM III/A 42,5 N je charakteristický nízký vývin hydratačního tepla (LH),  vysoká odolnost vůči síranům (HSR), a také nízký obsah alkálií (NA).  Vysokopecní cement je vyráb
WARTA CEM II A-S 42,5 N - NA vlc

WARTA CEM II A-S 42,5 N - NA vlc

 Složení cementu: ·         portlandský cementový slínek v množství 80 až 94% ·         vysokopecní struska v množství 6 až 20 % ·         sádrovec jako regulátor počátku tuhnutí vb množství
ODRA CEM II B-M (V-LL) 32,5R vlc

ODRA CEM II B-M (V-LL) 32,5R vlc

 Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%),  popílku a vápence s doplňujícími složkami a přísadami(21-35%). Vlastnosti: - jemnější mletí a rychlejší nárůst po
WARTA CEM II / A-V 42,5 N vlc

WARTA CEM II / A-V 42,5 N vlc

 Portlandský popílkový cement    Složení: - portlandský slínek 80% až 94% - křemíkový popílek od 6% do 20% - sekundární přísady od 0% do 5%     Vlastnosti: - stabilní kvalitativní parametry
ODRA CEM II B-S 32,5 R vlc

ODRA CEM II B-S 32,5 R vlc

  Složení cementu: • portlandský cementový slínek v množství 65 až 79% • granulovaná vysokopecní struska v množství 21 až 35% • sekundární složky ve výši 0-5% • sádrovec jako regulátor počátk
ODRA CEM III/A 32,5N VLC

ODRA CEM III/A 32,5N VLC

  Pro vysokopecní cement CEM III/A 32,5 N je charakteristický nízký vývin hydratačního tepla (LH),  vysoká odolnost vůči síranům (HSR), a také nízký obsah alkálií (NA).  Vysokopecní cement je vyr
ODRA CEM II B-S 42,5 R vlc

ODRA CEM II B-S 42,5 R vlc

 Složení cementu: portlandský cementový slínek v množství 65 až 79% granulovaná vysokopecní struska v množství 21 až 35% sekundární složky ve výši 0-5% sádrovec jako reg
WARTA CEM I 42,5 N - NA vlc

WARTA CEM I 42,5 N - NA vlc

Vyrábí se jemným semletím portlandského slinku s malým množstvím sádrovce jako regulátoru tuhnutí. Vlastnosti: - vysoký nárůst hydratačního tepla - vysoká pevnost - vysoká odo
WARTA CEM I 42,5 R - NA vlc

WARTA CEM I 42,5 R - NA vlc

Vyrábí se jemným semletím portlandského slinku s malým množstvím sádrovce jako regulátoru tuhnutí. Vlastnosti: - vysoký nárůst hydratačního tepla - vysoká pevnost - vy
WARTA CEM II/B-M (S-V) 32,5 R vlc

WARTA CEM II/B-M (S-V) 32,5 R vlc

Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a vápence s doplňujícími složkami a přísadami. Vlastnosti: - stabilní kvalitati
WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R vlc

WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R vlc

Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a vápence s doplňujícími složkami a přísadami. Vlastnosti: - zvýšená pevnost