ODRA CEM II B-S 42,5 R vlc

ODRA CEM II B-S 42,5 R vlc

 Složení cementu:

 • portlandský cementový slínek v množství 65 až 79%
 • granulovaná vysokopecní struska v množství 21 až 35%
 • sekundární složky ve výši 0-5%
 • sádrovec jako regulátor počátku tuhnutí
 
Vlastnosti:
 • vysoká počáteční a finální pevnost
 • prodloužená doby tvrdnutí
 • mírné hydratační teplo
 • malé smrštění
 • dobrá zpracovatelnost betonové směsi
 • zvýšená odolnost vůči chemikáliím
 • světlá barva, vhodná pro dobarvování betonu
 
Aplikace:
 • beton v souladu s ČSN EN 206-1
 • monolitické nebo montované struktury a komponenty
 • betonové základy
 • beton pro vodní stavby
 • beton pro podzemních staveb (propustky, tunely)
 • stabilizace půdy a silniční substruktury
 • malty pro zdivo a omítky
 • "chudý beton" na podkladní části nosné konstrukce

Způsob dodávky:

 • volně ložený v  autocisternách – objem dodávky je cca 27 – 29t

 

Skladovatelnost:

 • odděleně dle druhů a pevnostních tříd
 • použití portlandského cementu je 60 dnů ode dne dodání
  při skladování musí být cement chráněn před vlhkem a musí být skladován
Ke stažení