ODRA CEM II B-S 32,5 R vlc

ODRA CEM II B-S 32,5 R vlc

 
Složení cementu:
• portlandský cementový slínek v množství 65 až 79%
• granulovaná vysokopecní struska v množství 21 až 35%
• sekundární složky ve výši 0-5%
• sádrovec jako regulátor počátku tuhnutí
 
 
 
Vlastnosti:
• vysoká počáteční a finální pevnost
• prodloužená doby tvrdnutí
• mírné hydratační teplo
• malé smrštění
• dobrá zpracovatelnost betonové směsi
• zvýšená odolnost vůči chemikáliím
• světlá barva, vhodná pro dobarvování betonu

 
Aplikace:
• beton v souladu s ČSN EN 206-1
• monolitické nebo montované struktury a komponenty
• betonové základy
• beton pro vodní stavby
• beton pro podzemních staveb (propustky, tunely)
• stabilizace půdy a silniční substruktury
• malty pro zdivo a omítky
• "chudý beton" na podkladní části nosné konstrukce

 
Způsob dodávky:
• volně ložený v  autocisternách – objem dodávky je cca 27 – 29t

 
Skladovatelnost:
• odděleně dle druhů a pevnostních tříd
• použití portlandského cementu je 60 dnů ode dne dodání
při skladování musí být cement chráněn před vlhkem a musí být skladován
 
Ke stažení