WARTA CEM I 52,5R

WARTA CEM I 52,5R

Vyrábí se jemným semletím portlandského slinku s malým množstvím sádrovce jako regulátoru
tuhnutí. 
 
 
Vlastnosti:
- vysoký nárůst hydratačního tepla
- vysoká pevnost už i po 2 dnech,
- vysoká odolnost proti chemické korozi – nízkoalkalický (NA)
- dobrá objemová stálost
- mírné zvýšení pevnosti v pozdějších fázích tvrdnutí betonu
- světlá barva

 
Použití:
- výroba betonů vyšších pevnostních tříd C20/25-C50/60 
- náročné konstrukce ze železobetonu a předpjatého betonu
- speciální zálivky železobetonových montovaných konstrukcí
- výroba betonových prefabrikátů
- výroba betonových konstrukcí a monolitických prvků
- výroba transportbetonu
 

Způsob dodávky:
- volně ložený, dodávky v autocisternách – objem dodávky je cca 27 – 29t

 
Skladovatelnost:
- použití portlandského cementu je 30 dnů ode dne dodání
- při skladování musí být cement chráněn před vlhkem a musí být skladován odděleně 
dle druhů a pevnostních tříd
 
Ke stažení