Zpět ...

cementy 52,5

pro výrobu betonů nejvyšších pevnostních tříd, předpínané betony, betony s požadavkem na velmi vysoké počáteční pevnosti.

WARTA CEM I 52,5R

WARTA CEM I 52,5R

Vyrábí se jemným semletím portlandského slinku s malým množstvím sádrovce jako regulátoru tuhnutí.      Vlastnosti: - vysoký nárůst hydratačního tepla - vysoká pevnost už i po 2 dnech, -