WARTA CEM II A-S 42,5 N - NA vlc

WARTA CEM II A-S 42,5 N - NA vlc

 Složení cementu:

·         portlandský cementový slínek v množství 80 až 94%

·         vysokopecní struska v množství 6 až 20 %

·         sádrovec jako regulátor počátku tuhnutí vb množství 2 až 5%

 Vlastnosti:

 • stabilní kvalitativní parametry
 • vysoká počáteční pevnost (po 2 dnech)
 • velmi vysoká normová pevnost (po 28 dnech)
 • mírné narůstání pevnosti v další době tvrdnutí betonu
 • pomalejší vývin hydratačního tepla v porovnání s portlandskými cementy
 • vyšší odolnost vůči agresivním vlivům prostředí
 • vysoká odolnost k alkalicko křemičité reakci - ASR
 • velmi nízký obsah alkálií – NA
 • světlá barva


Použití:

 • výroba transportbetonů pevnostních tříd C16/20-C45/55
 • výroba porobetonu
 • vysokopevnostní betony - HSC
 • samozhutnitelné betony - SCC 
 • betony odolné agresivnímu prostředí
 • betony o vysoké počáteční pevnosti
 • betony dozrávající v normálních podmínkách
 • konstrukce a elementy dozrávající ve snížené nebo zvýšené teplotě
 • výroba betonových prefabrikátů
 • výroba dlažby
 • výroba probarvených betonů
 • výroba armovaných betonových konstrukcí s možným rizikem koroze výztuže
 • výroba malt

·      doplňkové díly z betonu vysokých tříd

Způsob dodávky:

 • volně ložený v autocisternách – objem dodávky je cca 27 – 29t


Skladovatelnost:

 • použití portlandského cementu je 60 dnů ode dne dodání
 • při skladování musí být cement chráněn před vlhkem a musí být skladován odděleně dle druhů a pevnostních tříd

 

Ke stažení