LAFARGE CEM I 42,5 - R vlc

LAFARGE CEM I 42,5 - R vlc

 

Vyrábí se jemným semletím portlandského slinku (95-100%) s malým množstvím sádrovce
jako regulátoru tuhnutí.

 
Vlastnosti:
- vysoký nárůst hydratačního tepla
- vysoká pevnost
- vysoká odolnost proti chemické korozi 
- dobrá objemová stálost

 
Použití:
- výroba betonů vyšších pevnostních tříd C20/25-C50/60 
- náročné konstrukce ze železobetonu a předpjatého betonu
- speciální zálivky železobetonových montovaných konstrukcí
- výroba betonových prefabrikátů
- výroba betonových konstrukcí a monolitických prvků
- výroba transportbetonu
- výroba dlažby

 
Způsob dodávky:
- volně ložený, dodávky v autocisternách – objem dodávky je cca 27 – 29t

 
Skladovatelnost:
- použití portlandského cementu je 120 dnů ode dne dodání
- při skladování musí být cement chráněn před vlhkem
  a musí být skladován odděleně dle druhů a pevnostních tříd
 
Ke stažení