WARTA CEM I 42,5 R - NA vlc

WARTA CEM I 42,5 R - NA vlc

Vyrábí se jemným semletím portlandského slinku s malým množstvím sádrovce jako regulátoru
tuhnutí.
Vlastnosti:
- vysoký nárůst hydratačního tepla
- vysoká pevnost
- vysoká odolnost proti chemické korozi – nízkoalkalický (NA)
- dobrá objemová stálost
-
Použití:
- výroba betonů vyšších pevnostních tříd C20/25-C50/60
- náročné konstrukce ze železobetonua předpjatého betonu
- speciální zálivky železobetonových montovaných konstrukcí
- výroba betonových prefabrikátů
- výroba betonových konstrukcí a monolitických prvků
- výroba transportbetonu
- výroba dlažby

Způsob dodávky:
- volně ložený, dodávky v autocisternách – objem dodávky je cca 27 – 29t
Skladovatelnost:
- použití portlandského cementu je 60 dnů ode dne dodání
- při skladování musí být cement chráněn před vlhkem a musí být skladován odděleně
dle druhů a pevnostních tříd

Ke stažení