FC CEMENT CEM II/B-M (S-W) 42,5N

Portlandský směsný cement, volně ložený
CEM II/B-M (S-W) 42,5 N

Provozovna: areál Elektrárny Mělník, Horní Počaply