WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R vlc

WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R vlc

Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a vápence s doplňujícími složkami a přísadami.

Vlastnosti:
- zvýšená pevnost již při obsahu vápence v rozmezí 10-15%
- dobrá zpracovatelnost malty a betonové směsi
- mírné množství tepla vyzařovaného v průběhu vázání
- zvýšená odolnost vůči agresivnímu prostředí
- dobrá objemová stálost

Použití:
- výroba prostého betonu a železobetonu pevnostních tříd C8/10 - C30/37
- výroba betonových základů a základových desek
- stabilizace zemin v silničním stavitelství
- betonové podlahy
- cementové a vápenocementové malty a omítky
- malorozměrové a velkorozměrové prefabrikáty

Způsob dodávky:
- volně ložený, dodávky v autocisternách - loženo cca 27 – 29t

Skladovatelnost:
- Použití směsného portlandského cementu je do 60 dnů ode dne výroby uvedeném na obalu.
- Při skladování musí být cement chráněn před vlhkem.

Ke stažení