WARTA CEM II / A-V 42,5 N vlc

WARTA CEM II / A-V 42,5 N vlc

 Portlandský popílkový cement 

 
Složení:
- portlandský slínek 80% až 94%
- křemíkový popílek od 6% do 20%
- sekundární přísady od 0% do 5%
 
 
Vlastnosti:
- stabilní kvalitativní parametry
- dobrá zpracovatelnost malty a betonové směsi
- mírné množství tepla vyzařovaného v průběhu vázání
- prodloužená doba tuhnutí
- dobrá objemová stálost
- velmi dobrá přilnavost k podkladům
 
 
Použití:
- výroba prostého betonu a železobetonu pevnostních tříd C8/10 - C35/45
- výroba betonových základů a základových desek
- masivní betony, vyztužené i prosté: přehrady, bariéry, propustě, nábřeží, tunely, jímky
- betony vystavené agresivnímu prostředí: jímky čističek odpadních vod, skladiště odpadů
- cementové a vápenocementové malty a omítky
- malorozměrové a velkorozměrové prefabrikáty
- betonové prefabrikáty, výroba dlažby pochůzné i s pojezdem
 
 
Způsob dodávky:
- volně ložený, dodávky v autocisternách - loženo cca 27 – 29t
 
 
Skladovatelnost: 
- Použití směsného portlandského cementu je do 60 dnů ode dne výroby 
  uvedeném na obalu.
- Při skladování musí být cement chráněn před vlhkem.
 
 
Ke stažení