ODRA CEM II B-M (V-LL) 32,5R vlc

ODRA CEM II B-M (V-LL) 32,5R vlc

 Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%), 

popílku a vápence s doplňujícími složkami a přísadami(21-35%).

Vlastnosti:

- jemnější mletí a rychlejší nárůst počátečních pevností (oproti CEM III / A)
- vyšší vývin hydratačního tepla (oproti CEM III / A)
- zvýšená odolnost proti chemické korozi 
- velmi dobrá plasticita betonové směsi
- malty s tímto cementem mají dobrou přilnavost k podkladům 
- vyšší odolnost proti agresivitě prostředí
- určený pro aplikaci při nižších teplotách, blízko 5°C

Použití:
- výroba prostého betonu a železobetonu všech běžně používaných pevnostních tříd
- výroba betonových prefabrikátů
- výroba betonových konstrukcí a monolitických prvků
- vápeno cementové zdící malty


Způsob dodávky:
- volně ložený v autocisternách 27-29t


Skladovatelnost: 
- použití směsného portlandského cementu je do 60 dnů ode dne výroby uvedeném na obalu.
- při skladování musí být cement chráněn před vlhkem a musí být skladován odděleně dle druhů a pevnostních tříd

Ke stažení