Zpět ...

cementy 32,5

vhodné pro třídy běžných betonů B7,5 - B30

LAFARGE CEM II/B-V 32,5R vlc

LAFARGE CEM II/B-V 32,5R vlc

 Podrtlandský popílkový cement  Vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%),  křemíkového popílku ( 21-35%) s doplňujícími složkami a přísadami (0-5%)   Vlastnosti: - stabilní kvalitati
ODRA CEM II B-M (V-LL) 32,5R vlc

ODRA CEM II B-M (V-LL) 32,5R vlc

 Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%),  popílku a vápence s doplňujícími složkami a přísadami(21-35%). Vlastnosti: - jemnější mletí a rychlejší nárůst po
ODRA CEM II B-S 32,5 R vlc

ODRA CEM II B-S 32,5 R vlc

  Složení cementu: • portlandský cementový slínek v množství 65 až 79% • granulovaná vysokopecní struska v množství 21 až 35% • sekundární složky ve výši 0-5% • sádrovec jako regulátor počátk
ODRA CEM III/A 32,5N VLC

ODRA CEM III/A 32,5N VLC

  Pro vysokopecní cement CEM III/A 32,5 N je charakteristický nízký vývin hydratačního tepla (LH),  vysoká odolnost vůči síranům (HSR), a také nízký obsah alkálií (NA).  Vysokopecní cement je vyr
WARTA CEM II/B-M (S-V) 32,5 R vlc

WARTA CEM II/B-M (S-V) 32,5 R vlc

Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a vápence s doplňujícími složkami a přísadami. Vlastnosti: - stabilní kvalitati
WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R vlc

WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R vlc

Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a vápence s doplňujícími složkami a přísadami. Vlastnosti: - zvýšená pevnost