WARTA CEM II/B-M (S-V) 32,5 R vlc

WARTA CEM II/B-M (S-V) 32,5 R vlc

Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a vápence s doplňujícími složkami a přísadami.

Vlastnosti:
- stabilní kvalitativní parametry
- dobrá zpracovatelnost malty a betonové směsi
- mírné množství tepla vyzařovaného v průběhu vázání
- zvýšená odolnost vůči agresivnímu prostředí
- vyšší odolnost proti agresivitě prostředí
- dobrá objemová stálost
- tmavší barva

Použití:
- výroba prostého betonu a železobetonu pevnostních tříd C8/10 - C35/45
- výroba betonových základů a základových desek
- betony vystavené chemickým vlivům
- betonové podlahy
- pórobeton
- malty a omítky
- malorozměrové a velkorozměrové prefabrikáty
- transportbeton
- stabilizace podloží pro výstavbu silnic

Způsob dodávky:
- volně ložený, dodávky v autocisternách - loženo cca 27 – 29t

Skladovatelnost:
- Použití směsného portlandského cementu je do 60 dnů ode dne výroby uvedeném na obalu.
- Při skladování musí být cement chráněn před vlhkem.

Ke stažení