Zpět ...

Pytlovaný cement

Dodáváme naší dopravou na nevratných foliovaných paletách, které jsou zdarma. Na paletě je 56 ks 25 kg pytlů (1,4 t), což činí 17 palet (23,8 t) na kamion.

ODRA CEM III/A 42,5N - LH - BAL

ODRA CEM III/A 42,5N - LH - BAL

 Pro vysokopecní cement CEM III/A 42,5 N je charakteristický nízký vývin hydratačního tepla (LH),  vysoká odolnost vůči síranům (HSR), a také nízký obsah alkálií (NA).  Vysokopecní cement je vyráb
WARTA CEM I 42,5N - NA bal

WARTA CEM I 42,5N - NA bal

Vyrábí se jemným semletím portlandského slinku s malým množstvím sádrovce jako regulátoru tuhnutí. Vlastnosti: - vysoký nárůst hydratačního tepla - vysoká pevnost - vysoká odolnost
ODRA CEM II/B-S 42,5 R bal

ODRA CEM II/B-S 42,5 R bal

Složení cementu:  portlandský cementový slínek v množství 65 až 79% granulovaná vysokopecní struska v množství 21 až 35% sekundární složky ve výši 0-5% sádrovec
ODRA CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA bal

ODRA CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA bal

Pro vysokopecní cement CEM III/A 32,5 N je charakteristický nízký vývin hydratačního tepla (LH), vysoká odolnost vůči síranům (HSR), a také nízký obsah alkálií (NA). Vysokopecní
ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R bal

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R bal

Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%),  popílku a vápence s doplňujícími složkami a přísadami(21-35%). Vlastnosti: - jemnější mletí a rychlejší