ODRA CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA bal

ODRA CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA bal

Pro vysokopecní cement CEM III/A 32,5 N je charakteristický nízký vývin hydratačního tepla (LH),
vysoká odolnost vůči síranům (HSR), a také nízký obsah alkálií (NA).
Vysokopecní cement je vyráběn mletím portlandského slínku, vysokopecní strusky a sádrovce
jako regulátoru času vázání.

Vlastnosti:
- optimální cement na léto, nejdelší čas vázání,
- pomalé narůstání počáteční pevnosti
- velmi dobrá dynamika narůstání pevnosti v dlouhých obdobích tuhnutí (>28 dní)
- velmi nízký vývin hydratačního tepla
- vyšší odolnost proti chemické korozi: kyseliny, chlor-magnesium, sírany
- vysoká odolnost proti alkalické korozi
- snížené smršťování betonu a omezený vznik trhlin
- světlá barva usnadňující tónování
- zvýšená odolnost proti účinkům vysokých teplot (<800°C)
- dlouhá expirační doba
- určený pro aplikaci při teplotách >12°C

Použití:
- třídy běžných betonů B7,5 - B30
- masivní betony, vyztužené i prosté: přehrady, bariéry, propustě, nábřeží, tunely, jímky
- betony vystavené agresivnímu prostředí: jímky čističek odpadních vod, skladiště odpadů
- tělesa a konstrukce v dopravním a mostním stavitelství
- betonové prefabrikáty, výroba dlažby pochůzné i s pojezdem
- betonové prefabrikáty do ekologických i průmyslových konstrukcí
- pórobeton, zdící i omítkové směsi
- betonáž velkých ploch a základních desek
- betonáž monolitických konstrukcí
- stabilizace podloží

Způsob dodávky:
- balený v 25 kg papírových pytlích, jen český a slovenský potisk
- paletováno na nevratných paletách (palety zadarmo)
- paleta s cementem je fóliována
- ložná míra palety je 1,4t, 
- ložná míra kamionu zpravidla 17palet/23,8tuny

Skladovatelnost: 
- Použití vysokopecního cementu je do 120 dnů ode dne výroby uvedeném na obalu.
- Při skladování musí být cement chráněn před vlhkem.

 

Ke stažení