ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R bal

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R bal

Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%), 
popílku a vápence s doplňujícími složkami a přísadami(21-35%).

Vlastnosti:

- jemnější mletí a rychlejší nárůst počátečních pevností (oproti CEM III / A)
- vyšší vývin hydratačního tepla (oproti CEM III / A)
- zvýšená odolnost proti chemické korozi  
- velmi dobrá plasticita betonové směsi
- malty s tímto cementem mají dobrou přilnavost k podkladům
- vyšší odolnost proti agresivitě prostředí
- určený pro aplikaci při nižších teplotách, blízko 5°C

Použití:
- výroba prostého betonu a železobetonu všech běžně používaných pevnostních tříd
- výroba betonových prefabrikátů
- výroba betonových konstrukcí a monolitických prvků
- vápeno cementové zdící malty


Způsob dodávky:
- balený v 25 kg papírových pytlích, jen český a slovenský potisk
- paletováno na nevratných paletách (palety zadarmo)
- paleta s cementem je fóliována
- ložná míra palety je 1,4t,
- ložná kamionu zpravidla 17palet/23,8tuny


Skladovatelnost:
- Použití směsného portlandského cementu je do 120 dnů ode dne výroby uvedeném na obalu.
- Při skladování musí být cement chráněn před vlhkem.

Ke stažení