EKOBET - betonové tvárnice

EKOBET - betonové tvárnice

CHARAKTERISTIKA BETONOVÝCH TVÁRNIC

Tvárnice nosné betonové typu EKO jsou vhodné pro vnější a vnitřní nosné, nezateplené konstrukce budov o tloušťce zdi 250, 300 a 400 mm.

Tvárnice příčkové betonové typu EKO 7 a 12 jsou vhodné pro vnitřní nenosné nezateplené zdivo, izolační přizdívky o tloušťce 70 a 120 mm.

Bednicí dílce betonové typu ZB 15, ZB 20, ZB 30, ZB 40 a ZB 50 (tzv. ztracené bednění) jsou vhodné pro stavbu základů, budov, nosných stěn a opěrných zdí tloušťky 150 až 1000 mm, jímek, podezdívek, bazénů a dalších staveb.

VÝHODY

 • Rychlá výstavba
 • Nízká spotřeba betonu (úspora 30%)
 • Masivnost stavby
 • Návaznost k tvárnicím z Liaporu
 • Úspora bednění ze dřeva
   

Certifikace a ověření kvality: výrobky jsou certifikovány a vyrobeny dle EN 771-3:2003/Al:2005, kontrolovány TZÚS Praha.

BETONOVÉ TVÁRNICE - TECHNICKÝ POPIS

Materiál: mezerovitý vibrolisovaný beton
Kamenivo: 0 -4; 2 - 5; 4 - 8 [mm]
Cement: PC 42,5 R (PSC 42,5)

STAVEBNÍ REALIZACE

 • Vyrovnání připojení výškových odchylek základů
 • Založení rohů objektů
 • Zdění obvodového zdiva
 • Omítnutí, doporučená skladba: prohoz-jádro-šlechetná omítka