SOLBET - tvárnice tl. od18cm do 42cm

SOLBET - tvárnice tl. od18cm do 42cm

 ZDÍCÍ PRVKY Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU
Pórobeton je to materiál, který umožnuje vystavení stejnorodých vnějších zdí, které plní požadavky tepelné ochrany budov. Díky poměrné vysokým vlastnostem tepelné akumulace dům jen pomalu reaguje na změny vnější teploty a díky tomu uvnitř vždy je příjemný a útulný mikroklimat.

Výrobky z pórobetonu jsou vyráběny pouze z přírodních komponentů jako:
• křemičitý písek 
• vápno
• cement
• voda
• hliníkový prášek 

Pórobeton vyráběny firmou SOLBET je to ekologický výrobek, přátelský člověku a životnímu prostředí, který plní požadavky normy PN-EN 771-4 i drží evropskou značku CE.
 

VYZTUŽENÉ PŘEKLADY

• součinitel tepelné vodivosti λ obdobný jako zdícího materiálu
• rychlá montáž
• omezení pracných činnosti jako bednění, vyztužování a betonování
• omezení technologických přestávek nutných k vytvrdnutí betonu
• není nutné dodatečné zateplovaní věnce
• překlady z autoklávového pórobetonu tvoří rovné, hladké a homogenní fragmenty zdí a tím omítání je snadnější

 

Zdicí pórobetonové prvky

název prvku

typ

délka v cm

šířka v cm

výška v cm

Příčkovky

590/6

59

6

24

590/8

8

590/10

10

590/12

12

590/15

15

Tvárnice

590/18

59

18

24

590/24

24

590/30

30

590/36

36

590/38

38

590/42

42

Věncovky

U-profil

59

24

24

30

36

38

42

Palety mají rozměr 120x100 cm, jsou foliované a nevratné (zdarma). Běžná dodávka je 29 - 33 m³, minimální odběr 15 m³.

Termín dodání je obvykle 14 dnů.

 

Ke stažení