Stravování

Školní stravování je zajišťováno dodavatelsky od SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník. Zde se také přihlašují a odhlašují obědy na tel. čísle 584 411 100 (SOŠ a SOU). Odhlášení je také možné v jídelně u vydávajícího personálu, nejpozději však do 13:15 hod na následující den.

Vedoucí jídelny:

Martina Ambrožová
martina.ambrozova@zsjesenik.cz
+420 584 401 200

Výdej obědů

Nábřežní Po – Pá 11:40 – 13:50 do jídlonosičů: 13:00 – 13:20
Boženy Němcové Po – Pá 11:40 – 13:50  do jídlonosičů: 11:25 – 11:40
Průchodní Po – Pá 11:40 – 13:50  do jídlonosičů: 11:15 – 11:40

Cena obědů:

7 – 10 let  26 Kč
11 – 14 let 27 Kč
15 a více 29 Kč

Obědy ve školní jídelně jsou určeny k přímé spotřebě, tj. jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování v době jejich pobytu ve škole (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Oběd do jídlo nosičů bude vydán pouze první den nemoci!

(První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení – citace § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování).